C O N T E N T S

 

N yheter
.

 

Roller i bolaget
 

 

Höga hatten och miljön
 

 

Kontakt
 

Höga hatten och miljön

Höga hatten har för avsikt att bygga och förvalta sina fastigheter i en så miljövänlig riktning som möjligt. Bland annat skänker Aktiebolaget höga hatten invest allt överblivet material till We only have one planets loppis.