Kverrestad hus

Vi beräknar med att start sommaren 2014 börja bygga et mindre bostadshus i Södra kverrestad i Tomelilla kommun för uthyrning. Mer information om detta kommer.